Vilka skatteregler gäller?

Den som har svårt att hinna med hushållsarbetet hemma har möjlighet att anlita ett företag för att utföra hushållsnära tjänster, och dra av en del av kostnaden för detta på sin skattsedel. I en bostadsrättsförening är det också möjligt för föreningen att dra av en del av kostnaden för städningen av trappuppgången på skatten. Men vad gäller för hyresrätter? Går det att dra av denna kostnad även där?

Detta är faktiskt en tvistefråga, då reglerna är långt ifrån glasklara. Ibland har det gått att dra av en del av avgiften till det företag som utför trappstädning, ibland inte. En hyresgäst försökte få avdrag för städningen av trapporna, men Skatteverket sade nej. Hyresgästen överklagade till Länsrätten i Vänersborg, som godkände avdraget.

Krångliga regler

Över huvud taget är rättsläget oklart när det gäller städning av gemensamma eller samägda ytor. Garage och parkeringar hör till en länga med radhus är ett exempel på oklara områden. Tittar man på helheten av vad som godkänts respektive inte godkänts blir man än mer förvirrad. Några exempel:

  • Barnpassning, och lämning och hämtning av barn på förskola eller skola godkänns. Detta gäller även om barnvakten även hjälper till med läxorna. Privatlärare beviljar dock inte till avdrag.
  • Arbete som utförs innan någon avlider kan bevilja den avlidnes dödsbo avdrag, men inte arbete som utförs efter dödsfallet.
  • Snöskottning på samägd mark ger inget avdrag, såvida det inte sker på en trottoar som kommunen ålagt villaägaren att skotta.

En längre genomgång om vad som berättigar respektive inte berättigar till avdrag finns att läsa i Bohuslänningens nätupplaga.